Hållbarhet och etik

Vi skickar alla beställningar i vadderade kuvert certifierade med FSC MIX (Papper | Bidrar till ansvarsfullt skogsbruk), som även är enkla att återvinna. Vårt packmaterial gör att vi kan skicka små brev med så lite “onödig luft” som möjligt. Allt material som används på vårt lager och kontor källsorteras dagligen. Det blir dock inte så mycket överblivet skräp, tack vare att våra produkter är så små. Vi släcker alla lampor och stänger av elektronik varje dag.

Fabriken som vi samarbetar med är hållbar, transparent och etisk. De använder endast material som är etiskt framtagna, både gällande kristaller och silver. När det gäller kristaller handlar det inte bara om hur och var de är funna. Sättet de hanteras på efteråt med exempelvis slipning och kemikalier är också mycket viktigt. Eftersom detta görs på fabriken vet vi att det går säkert till och att det inte finns risker för barnarbete eller farlig hantering av kemikalier med fel sorters skyddskläder.

Tack vare kraven på högre hållbar standard har de byggt en miljövänlig fabrik som bland annat drivs av solceller och närproducerat byggmaterial har valts ut för att göra så lite klimatpåverkan som möjligt. Vattenreningssystem har också installerats för återanvändning av vatten samt avloppsreningsverk för att släppa ut så rent vatten som möjligt. 

De har löpande oberoende kontroller som ser till att fabriken är i bra skick och att de som arbetar där har bra villkor. Under pandemin när fabriken var stängd en period fick de anställda fortsatt lön utbetald. Även alla deras möbler i trä är inköpta ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv som garanterar att produkterna inte har bidragit till skövling av skogar.

Fabriken har en rad utmärkelser och certifikat, några av dem är: 

Gem Certified Sustainability Building - 3/3 gems

Gem Certificate “has successfully achieved the Sustainability Standards specified under GEM Sustainability Certification Program with following level of certification 3/3 gems”

CERTIFICATE of Declaration:

Solar Photovoltaic (PV) System of 120 KW to combat greenhouse gas emissions and reduce collective dependence on fossil fuel generating 186,782 kWh (approx) per year.

Water Treatment Plant (WTP) of 5 KLD capacity which helps to produce water that is safe, clear, colourless and odourless by the process of reverse osmosis, demineralized and deionized. 

Effluent Treatment Plant (ETP) comprising of KLD capacity used to treat waste water and to reduce the contaminated water released into the environment.